Kinh doanh

Bạn có thói quen của một tỷ phú?

Hợp tác Một trong những nguyên tắc đầu tư của George Soros là hợp tác với những người khác trước khi đưa ra các quyết định đầu tư lớn. Không chỉ vậy, Soros thích lắng nghe những quan điểm trái ...