Tư duy

Số mệnh phụ thuộc vào tư duy

Có một thợ mộc chặt cái cây đục trạm thành 3 cái thùng. Một thùng đựng nước, một đựng rượu, một đựng phân. 3 thùng tuy giống hệt nhau, nhưng lại khác nhau số mệnh. Thùng đựng phân, gọi là thùng ...